Analfabetyzm matematyczny. Jak pseudonauka wykorzystuje to, że nie umiemy liczyć

Uważam, że warto udostępnić artykuł p. Napiórkowskiego pokazujący jak ważne jest to, żeby zachować podstawowy matematyczny rozsądek... https://krytykapolityczna.pl/nauka/analfabetyzm-matematyczny/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1OuvCKZ_xwj5rEvwbqasHBDKWTTuMnOmfjvdisMiWlnbfTHSE4rE6R5_Q#Echobox=1608731618 https://krytykapolityczna.pl/nauka/analfabetyzm-matematyczny/

Read more