Analfabetyzm matematyczny. Jak pseudonauka wykorzystuje to, że nie umiemy liczyć

Uważam, że warto udostępnić artykuł p. Napiórkowskiego pokazujący jak ważne jest to, żeby zachować podstawowy matematyczny rozsądek…

https://krytykapolityczna.pl/nauka/analfabetyzm-matematyczny/