Wymagania maturalne MATMA 2021

Oto taki mały „prezent na gwiazdkę” ;) Plik zawiera wytyczne na maturę z matematyki w 2021 roku. Wykreśliłem te punkty, które usunięto z wymagań (ze względu na szczególną sytuację zdalnego nauczania w dobie pandemii... ale o tym na pewno już doskonale wiesz). Obok w ramkach napisałem czego dotyczyły: myślę, że ułatwi Wam to pracę podczas…

Read more


Wstęp do matematyki w szkole średniej: język matematyki

Uczniowie zaczynający naukę w szkole średniej muszą zmierzyć się z innego rodzaju sformułowaniami matematycznymi (niż w szkole poprzedniej) oraz z innego rodzaju podejściem do omawianych zagadnień: bardziej sformalizowanym. W artykule przybliżam podstawy języka matematyki (definicje, twierdzenia, sposoby dowodzenia). Głównym celem jest oswojenie ucznia z nowym style myślenia o matematyce. Zapraszam do przygody po świecie matematyki…

Read more