Opis

Zapraszam Cię na lekcje, jeśli potrzebujesz pomocy w nauce bieżącego materiału, przygotowaniu się do kolokwium oraz do egzaminu. Zagadnienia, przy których mogę Ci pomóc, to:

 • granice ciągów i funkcji,
 • ciągłość i pochodne funkcji,
 • ekstrema, monotoniczność i badanie funkcji,
 • całki oznaczone, nieoznaczone i niewłaściwe,
 • analiza funkcji wielu zmiennych,
 • teoria mnogości,
 • macierze i układy równań,
 • liczby zespolone,
 • równania różniczkowe zwyczajne.

Ile kosztują lekcje?

Zajęcia u nauczyciela (Poznań, Wilda) lub online.

Wariant 1: 60 minut - 80 złotych.
Wariant 2: 90 minut - 120 złotych.
Wariant 3: 120 minut - 150 złotych.

UWAGA: W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim albo wykraczających poza standardowy program nauczania obowiązuje dopłata do ceny podstawowej. Dopłata ustalana jest na podstawie potrzeb ucznia – proszę o kontakt w celu uzyskania konkretnych informacji.

Podstawowe zasady dotyczące współpracy 

Charakterystyka

 • Podstawową zasadą współpracy jest wzajemny szacunek nauczyciela i studenta. Od obu stron wymagana jest kultura osobista.
 • Nauczyciel rzetelnie tłumaczy omawiane zagadnienia, a student zobowiązuje się do próby ich zrozumienia (oznacza to, że jego praca z matematyką nie ogranicza się wyłącznie do sporadycznych spotkań z nauczycielem, ale też pracuje samodzielnie w domu).
 • Student ma prawo dopytywać, prosić o ponowne wytłumaczenie lub wskazanie innej metody rozwiązania zadania (jeśli oczywiście takowa istnieje).
 • Nauczyciel podchodzi do problemów studenta z wyrozumiałością, dobiera metody i zadania dostosowane do poziomu i potrzeb studenta.

Spóźnienia

Student zobowiązany jest do punktualnego przybywania na lekcję. W przypadku spóźnienia na lekcję student traci czas, o jaki się spóźnił. Dla przykładu – jeśli lekcja miała trwać od 15:00 do 16:00, a student przyszedł o 15:20, to lekcja skończy się o 16:00 (czyli będzie trwać 40 minut), ale płatna będzie w pełnym wymiarze kwoty. 

Odwoływanie lekcji

Student bez ponoszenia konsekwencji może odwołać lekcję do godziny 22:00 dnia poprzedzającego lekcję. Notoryczne odwoływanie lekcji skutkuje zakończeniem współpracy.

Natomiast nieodwołana odpowiednio wcześniej lekcja traktowana będzie jako zrealizowana, czyli płatna 100% kwoty należnej.

Sytuacje losowe i wyjątkowe będą oczywiście rozpatrywane indywidualnie. 

Lekcje online

Obowiązują wszystkie wymienione wyżej zasady, a dodatkowo:

Techniczny przebieg lekcji

 1. Korepetycje są realizowane przez Google Meets albo Zoom (uczeń musi posiadać dostęp do komputera i internetu).
 2. Koniecznie wymagany jest mikrofon – musimy się wzajemnie słyszeć, widzieć już niekoniecznie. 
 3. Omawiana lekcja jest widoczna na ekranie komputera nauczyciela. Obraz oraz dźwięk są udostępniane studentowi.
 4. Student widzi „na żywo” na swoim ekranie komputera, co nauczyciel zapisuje, i jednocześnie może zadawać mu pytania, komentować.
 5. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi studenta na udostępnionym ekranie.
 6. Całość jest zapisywana w pliku PDF, który potem jest przesyłany studentowi.
 7. Pod koniec lekcji nauczyciel zadaje „do domu” kilka zadań tego samego typu co rozwiązywane podczas spotkania. Student zobowiązany jest do następnej lekcji samodzielnie rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi w formie skanów lub zdjęć. Podczas następnej lekcji nauczyciel omawia wyniki i poprawność rozumowania.

Płatność

Uwaga, w przypadku lekcji online spotkanie możliwe dopiero po uprzednim opłaceniu lekcji (tzn. płatność z góry + plik z potwierdzeniem wysłania przelewu). 

Problemy techniczne

Student i nauczyciel zobowiązani są do posiadania odpowiedniego sprzętu i dostępu do internetu. Powinni przed lekcją upewnić się, że wszystko działa prawidłowo, a w przypadku wystąpienia problemów utrudniających przeprowadzenie lekcji niezwłocznie powiadomić (telefonicznie) drugą stronę. Rozwiązanie problemu będzie zależeć od sytuacji i zostanie ustalone indywidualnie.