Lekcje korepetycje

Zapraszam Cię na lekcje bez względu na profil klasy, do której uczęszczasz – zapraszam zarówno „mat-fizów”, „humanów”, „przyrodników”, klasy zawodowe, techniczne itd. Każdemu oferuję lekcje dostosowane do jego potrzeb. Pomagam zwłaszcza przy:

 • regularnym powtarzaniu i utrwalaniu materiału,
 • skonsultowaniu prac domowych,
 • sporadycznym przygotowaniu do kartkówki, testu, sprawdzianu,
 • nadrobieniu zaległości z lat poprzednich,
 • egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Matura – kurs

Zapraszam Cię na lekcje bez względu na to, czy chcesz zdawać maturę rozszerzoną czy podstawową. Marzą Ci się studia, gdzie liczy się matma? A może zależy Ci, by po prostu uzyskać przyzwoity wynik z matury? A może jesteś tym, kto myśli sobie „byle to tylko zdać”? Zgłoś się do mnie, dopasuję styl pracy i plan działania do Twoich oczekiwań i możliwości. W ramach kursu maturalnego:

 • regularnie powtarzamy i utrwalamy materiał,
 • ćwiczymy zadania typowo egzaminacyjne,
 • oprócz matematyki skupiamy się też na strategiach egzaminacyjnych (podaję triki, które pozwalają zaoszczędzić czas na maturze),
 • przygotowuję również do matury poprawkowej.

Ile kosztują lekcje?

Zajęcia u nauczyciela (Poznań, Wilda) lub online.

Wariant 1: 60 minut - 80 złotych.
Wariant 2: 90 minut - 120 złotych.
Wariant 3: 120 minut - 150 złotych.

UWAGA: W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim albo wykraczających poza standardowy program nauczania obowiązuje dopłata do ceny podstawowej. Dopłata ustalana jest na podstawie potrzeb ucznia – proszę o kontakt w celu uzyskania konkretnych informacji.

Podstawowe zasady dotyczące współpracy 

Charakterystyka

 • Podstawową zasadą współpracy jest wzajemny szacunek nauczyciela i ucznia. Od obu stron wymagana jest kultura osobista.
 • Nauczyciel rzetelnie tłumaczy omawiane zagadnienia, a uczeń zobowiązuje się do próby ich zrozumienia (oznacza to, że jego praca z matematyką nie ogranicza się wyłącznie do sporadycznych spotkań z nauczycielem, ale też pracuje samodzielnie w domu).
 • Uczeń ma prawo dopytywać, prosić o ponowne wytłumaczenie lub wskazanie innej metody rozwiązania zadania (jeśli oczywiście takowa istnieje).
 • Nauczyciel podchodzi do problemów ucznia z wyrozumiałością, dobiera metody i zadania dostosowane do poziomu i potrzeb ucznia.

Spóźnienia

Uczeń zobowiązany jest do punktualnego przybywania na lekcję. W przypadku spóźnienia na lekcję uczeń traci czas, o jaki się spóźnił. Dla przykładu – jeśli lekcja miała trwać od 15:00 do 16:00, a uczeń przyszedł o 15:20, to lekcja skończy się o 16:00 (czyli będzie trwać 40 minut), ale płatna będzie w pełnym wymiarze kwoty. 

Odwoływanie lekcji

Uczeń bez ponoszenia konsekwencji może odwołać lekcję do godziny 22:00 dnia poprzedzającego lekcję. Notoryczne odwoływanie lekcji skutkuje zakończeniem współpracy.

Natomiast nieodwołana odpowiednio wcześniej lekcja traktowana będzie jako zrealizowana, czyli płatna 100% kwoty należnej.

Sytuacje losowe i wyjątkowe będą oczywiście rozpatrywane indywidualnie. 

Lekcje online

Obowiązują wszystkie wymienione wyżej zasady, a dodatkowo:

Techniczny przebieg lekcji

 1. Korepetycje są realizowane przez Google Meets albo Zoom (uczeń musi posiadać dostęp do komputera i internetu).
 2. Koniecznie wymagany jest mikrofon – musimy się wzajemnie słyszeć, widzieć już niekoniecznie. 
 3. Omawiana lekcja jest widoczna na ekranie komputera nauczyciela. Obraz oraz dźwięk są udostępniane uczniowi.
 4. Uczeń widzi „na żywo” na swoim ekranie komputera, co nauczyciel zapisuje, i jednocześnie może zadawać mu pytania, komentować.
 5. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi ucznia na udostępnionym ekranie.
 6. Całość jest zapisywana w pliku PDF, który potem jest przesyłany uczniowi.
 7. Pod koniec lekcji nauczyciel zadaje „do domu” uczniowi kilka zadań tego samego typu co rozwiązywane podczas spotkania. Uczeń zobowiązany jest do następnej lekcji samodzielnie rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi w formie skanów lub zdjęć. Podczas następnej lekcji nauczyciel omawia z uczniem wyniki i poprawność rozumowania.

Płatność

Uwaga, w przypadku lekcji online spotkanie możliwe dopiero po uprzednim opłaceniu lekcji (tzn. płatność z góry + plik z potwierdzeniem wysłania przelewu). 

Problemy techniczne

Uczeń i nauczyciel zobowiązani są do posiadania odpowiedniego sprzętu i dostępu do internetu. Powinni przed lekcją upewnić się, że wszystko działa prawidłowo, a w przypadku wystąpienia problemów utrudniających przeprowadzenie lekcji niezwłocznie powiadomić (telefonicznie) drugą stronę. Rozwiązanie problemu będzie zależeć od sytuacji i zostanie ustalone indywidualnie.